Det är jag som gör DOP

 

Tillbaka till startsidan

Hej jag heter Tord Persson. Det är jag som ägnat väldigt mycket av min fritid under över 35 år åt att utveckla det här programmet.

   

Från början gjorde jag bara programmet åt mig själv men med tiden har inte bara jag utan också kollegor och småningom köpare av programmet insett att många  mattelärare kan ha VÄLDIGT stor nytta av det. Det gäller numera redan från lågstadienivå upp till i dagsläget stor del av matematiken upp till  hög nivå på gymnasiets årskurs 3.

 

 

Min bakgrund är att jag arbetat som matte- och fysiklärare på grundskolan ett drygt 20-tal år. Jag var skolledare under den perioden några år men saknade undervisningen och eleverna för mycket. Jag återvände till katedern på den tiden man började med lärarlag / arbetslag.

Jag hade en 9-årsperiod med arbetslagsarbete, som var väldigt stimulerande och rolig med många mycket goda arbetskamrater och underbart trevliga elever. Under första åren hade jag utöver tjänsten också mycket undervisning på komvux mest kvällstid men några terminer även dagtid.

Eftersom vår skola, till skillnad från många andra, hade mycket väl fungerande arbetslag med många nöjda lärare, var det naturligtvis vårt högstadium man lade ner när elevantalet i kommunen sjönk.

Jag hamnade på gymnasiet och har tillbringat senare halvan av mina nästan 45 skolår som gymnasielärare. Jag fann snabbt att det kan vara mycket motvind i jobbet. Stora klasser, inte alltför motiverade elever när det gäller matematik på SAM och väldigt heterogena grupper. Det blev naturligt för mig att fundera på hur datorn skulle kunna hjälpa mig att klara den enorma spridningen och DOP har fått mig att tycka att jag faktiskt kunde hjälpa ALLA elever bara dom VILLE klara matten.

Med DOP kunde jag även  hjälpa de riktigt duktiga att komma vidare utan att hindras av att många behövde lågt tempo och bara siktade på att klara sig med "godkänt".

 

Efter att jag gått i pension har stor del av min tid under ett par år gått åt till att bygga om och bygga till vårt hus. Ett arbete, som nu i stort sett är klart och jag kan åter ägna mycket tid åt DOP i mitt nya arbetsrum. En överfull tidskriftssamlare trycker på med egna idéer och med önskemål från lärare via mejl och från mässor.

Efter att jag under åren 2012 till 2020 ibland vikarierat även på mellan- och högstadiet har jag insett att DOP absolut är användbart redan från lågstadiet och har därför jobbat med kompletteringar även utifrån den nivån på flera mattemoment. Ämnar fortsätta med det.

Den kontinuerliga uppgraderingen hoppas jag skall bidra till ökad feedback från lärare framöver.

Med mycket lågt pris på årslicensen skall ingen heller behöva avstå från DOP på grund av kostnaden.

Mitt mål är hela tiden att alla ni som använder DOP skall känna att ni kan få bra hjälp i ert arbete men också att ni  kan komma med idéer hur DOP kan förbättras ytterligare.

DOP kan aldrig bli färdigt - bara fortsatt utvecklas och förbättras.

Med vänliga hälsningar från Tord Persson  073 573 09 97

info@dopmatematik.com

Tillbaka till startsidan