Ett försök att sammanfatta innehållet i DOP

Tillbaka till startsidan

DOP kan förenkla det mesta för ALLA matematiklärare
Gäller alla stadier låg- till gymnasiet åk3 drygt
Speciellt för Nya, Ovana, Obehöriga?, Osäkra lärare
Extra för alla som har stor spridning bland eleverna
Extra för alla som jobbar med "utslagna" elever
Underlättar kraftigt vid individualisering av enskilda elever
Förenklar för lärare med nyanlända elever
Färdiga planeringar åt läraren inom alla olika områden
Färdig hjälp till demonstrationer inom alla områden
Kan alltid visa eleverna hur redovisningar skall se ut
Snabbaste sättet att friska upp egna mattekunskaper
Ger förtroende för lärarens kunskaper på alla nivåer
Med DOP blir läraren
Den Outtröttlige Pedagogen
 

DOP är bland annat en oändlig uppgiftsbank
Från Lågstadiet till åk3 Gy (drygt)
Alla uppgifter varje gång med ”nytt facit”
Facit alltid med komplett lösning
I facit ofta också extra förklaringar
Du kan traggla varje uppgift med nya facit
Uppdelat på 64 mattemoment
Alltid start från lägsta nivå (låg/mellan...)
Små stegens princip på varje moment
Uppgifter inklusive facit blir lärobok för momentet
Märkningar osynligt i uppgifterna:
    Skolverkskriterie(r)
    Svårighetsgrad
    Räcker ”endast svar” på uppgiften?
    Den handlar om enheter / omvandlingar
    Handlar om matteterminologi
    Lämplig för ”huvudräkning”
    Miniräknare tillåtet eller ej?
   Något att bita i
 

Välj uppgift(er)
Snabbsök
en viss uppgift ur programmet
Gör egna prov, test,  läxuppgifter, läxförhör, …
Gör B-, C-, … versioner av dina valda uppgifter
Snabbslumpa enligt kriterierna (se ovan)
Utnyttja ”16 snabba” (finns förvalt på 40 moment)
Utnyttja förvalda lämpliga för visning av momentet
Välj alla från momentet
Välj egna sparade val (se nedan)
Välj ut blandat för repetition inför t.ex. NP
Skräddarsy uppgifter till svaga elever
Skräddarsy uppgifter till extra ambitiösa
Terminologiuppgifter (för invandrarelever t.ex.)

Spara-Hämta
Välj ut uppgifter i förväg - Spara valet
Hämta t.ex. på nästa lektion
Hämta till parallellklass
Hämta nästa läsår
Hämta > Justera dina val > Spara igen
Redigera uppgift(er)
Gör egen uppgift
 

Skriv ut
Välj spaltantal och textstorlek när du valt många uppgifter
Om många med korta svar: ”Ge luft mellan” för svar under
Välj alla uppgifter under varandra till vänster på arket
Välj anpassat rutigt, randigt eller blankt till höger
Efter utskrift, skriv ut en B-version
Efter utskrift, skriv samma uppgifter i annan ordning
Redan före utskrift, välj direkt antal versioner
Före utskrift välj 1 (en) spalt –> Blir ”OH-storlek”
Välj typ av facitutskrift enligt dina önskemål
Allt från DOP kan sändas till (frånvarande) elever som pdf


Arbetsblad
 till elever
Från valfri uppgift:

Välj 1 (en) spalt före utskrift
Det finns hundratals användbara på:
     Klockan – Tid
     Tallinjer olika graderingar
     All geometri
   Alla typer av diagram
     Flera Gausskurvor för jämförelser
   All koordinatsystemmatte
     Alla funktioner

     Kalkylblad

     Trigonometri
     Integraler
För mätningar, beräkningar, konstruktioner ….
Träna linjal, gradskiva, passare, vinkelhake …
Alla arbetsblad kan naturligtvis visas med projektor
    
Med Projektor i klassrummet
Färgval före visning  om annat än svart på vitt
Visa av dig valda uppgifter en och en
Växla mellan uppgift och facit
Back / Framåt fungerar
Förklara vald uppgift ge följduppgift med annat svar
Gå igenom med 16 snabba > ge följduppgifter
Introducera nytt moment
Repetera gammalt moment
Sammanfatta ett moment

A
llt som innehåller bilder kan naturligtvis visas

Tillbaka till startsidan

 

 


 

”Huvudräkning” d.v.s. Räkning utan miniräknare
Valbart ett, flera eller alla räknesätt
 ”Fram- och baklänges” med naturliga och / eller negativa heltal.  Alla nivåer Låg till Gy.
Med snabbslumpningen kan du  till eleverna hitta huvudräkningsövningar på t.ex.:
     Procent
     Promille
     ppm
     Förändringsfaktor
     Tal med bråkstreck
     Tal med decimalkomma
     Tal i grund- / tio- potensform
     Tal med heltalsexponenter
     Tal med rationella exponenter
     Tal med rottecken
     Tiologaritmer
Uppgifter med ovanstående blandat
 

Övrig hjälp i DOP
Olika diagramtyper (8 st)
     Rita / demonstrera med förvalda värden
     Rita / demonstrera med dina egna värden
     Gör bilder till egna dokument
     Valfri storlek millimeternoggrannhet vid utskrift
     Gör arbetsblad för utskrift (eller visning)
     Gör tomma Diagram för skalindelning
     Mycket användbara vid statistikundervisningen
     Samband procent och en sektors gradtal
     För avläsningar, mätningar, beräkningar, …
 

Begär ekvation med dina önskade rötter grad 2-5
 

Begär funktionen till graf efter dina val av:
     Nollställe(n)
     Går genom punkten / punkterna
     Lutning i viss punkt
     Önskade max och eller min
     Ovanstånde gäller grad 1 – 3
 

All koordinatsystemmatte
     Rita / Visa de tio vanligaste graferna
     Valfritt max 5 tangenter per graf
     Visa polynomfunktioner av olika gradtal
     Förklara sambandet nollställen / ekvationslösning
     Förklara linjär, kvadratisk och exponentiell förändring
     Förklara grafisk lösning av olikheter
     Förklara grafisk lösning av ekvationssystem
     Gör arbetsblad för utskrift (eller visning)
     Gör bilder till dina egna dokument
     i valfri storlek millimeternoggrannhet
 

Enhetscirkel
  
Förklara vinklar över 360 grader        
    Förklara vinklar mindre än 0 grader         
   Trigonometridefinitioner 
   Varför oändligt många lösningar till ekvationer?
   Samband mellan grader och radianer
   Motivera trigonometriska samband


Kalkylblad
Från grunden till egen kassabok, egen budget,
   värdetabell för en funktion,
   en valutaomvandlare
 

Skriv komplicerade uttryck
   t.ex. innehållande:
     Exponenter
     Index
     Bråk med bråkstreck (flera ”våningar”)
     Kvadratrottecken
     Tredje- Fjärde- … roten ur
     Alla (o)likhetstecken  
     Ungefärlikamedtecken
     Plusminustecken
     Summatecken
     Derivatatecken bin och biss
     Integraltecken
     Belopptecken
     Oändligetstecken
     Limesuttryck
     Alla geometrisymboler
     Grekiska bokstäverna

     Alla fysikformler
     Alla kemiformler  
     Ekvationssystem klammer för två ekvationer
     Ekvationssystem klammer för tre ekvationer
     Utskriftsexempel på hemsidan
 
Rita triangel eller rektangel
med alla tänkbara mått och beteckningar
     

Övrigt:
Eleverna kan ha MAC
ALLT material från DOP kan skickas till (frånvarande) elever