Ett (omöjligt) försök att sammanfatta innehållet i DOP

Tillbaka till startsidan


DOP kan förenkla det mesta för ALLA matematiklärare

Gäller alla stadier låg- till gymnasiet åk3 drygt
För alla som har elever med svårigheter att nå sin nivå
Underlättar kraftigt individualisering av elever
Förenklar för lärare med nyanlända elever
Perfekt för speciallärare i matematik
Stor hjälp för Nya, Ovana, Obehöriga?, Osäkra lärare
Extra för alla som har stor spridning bland eleverna
Färdiga planeringar åt läraren inom alla områden
Färdig hjälp till demonstrationer inom alla områden
Visar alltid eleverna hur redovisningar bör se ut
Snabbaste sättet att friska upp egna mattekunskaper
Ger förtroende för lärarens kunskaper på alla nivåer
NATURLIGTVIS även hjälp till dig med elever som vill EXTRA
Med DOP blir du
Den Outtröttlige Pedagogen
 

 

DOP är bland annat en oändlig uppgiftsbank
Från Lågstadiet till åk3 Gy (drygt) d.v.s.
"Från addition utan minnessiffra till area med integral"
Alla uppgifter varje gång med ”nytt facit
Facit ALLTID med komplett lösning
I facit ofta också extra förklaringar
Du kan traggla varje uppgift med nya facit om och om igen
Uppdelat på 66 mattemoment (ett är numera fysik)
Alltid start från lägsta nivå (låg/mellan...)
Små stegens princip inom varje moment
Uppgifter inklusive facit blir lärobok för momentet
Märkningar osynligt i uppgifterna:
    Skolverkskriterie(r)
    Svårighetsgrad
    Räcker ”endast svar” på uppgiften?
    Den handlar om enheter / omvandlingar
    Handlar om matteterminologi
    Lämplig för ”huvudräkning”
    Miniräknare tillåtet eller ej?
   Något att bita i för de skarpare

 

Välj uppgift(er)
Hitta lätt en viss uppgift ur programmet
Gör egna övningar, prov, test,  läxuppgifter, läxförhör, …
Gör B-, C-, … versioner av dina valda uppgifter
Snabbslumpa enligt kriterierna (se ovan)
Utnyttja ”16 snabba på grunderna” (finns förvalt på 40 moment)
Utnyttja förvalda lämpliga för visning av ett moment
Välj alla från något momentet
Välj egna sparade val (se nedan)
Välj själv blandat för repetition inför t.ex. NP
Skräddarsy uppgifter till svaga elever
Skräddarsy uppgifter till extra ambitiösa
Terminologiuppgifter (för invandrarelever t.ex.)
 


Spara-Hämta
Välj ut uppgifter i förväg - Spara valet
Hämta t.ex. på nästa lektion
Ta fram ny version i samma klass

Hämta till parallellklass
Hämta nästa läsår
Hämta > Justera dina val > Spara igen
Redigera uppgift(er) du valt
Gör egen uppgift


Skriv ut
Välj spaltantal och textstorlek när du valt många uppgifter
Om många med korta svar: ”Ge luft mellan” för svar direkt under
Välj alla uppgifter under varandra till vänster på arket
Välj då anpassat rutigt, randigt eller blankt till höger
Efter utskrift, skriv ut och sedan direkt ut en B-version
Skriv med samma svar ut uppgifterna i annan ordning
Redan före utskrift, välj direkt antal versioner
Före utskrift välj 1 (en) spalt –> Blir ”A4-storlek”
Välj typ av facitutskrift - finns flera alternativ
Välj t.ex. pdf i skrivaren vid utskrift  så kan ...
Allt du gjort med DOP sändas till t.ex frånvarande,
utvalda eller alla elever som träning / läxor ...


Arbetsblad
 till elever
Från valfri uppgift:

Väljer du 1 (en) spalt före utskrift
blir den automatiskt "A4-format"
Det finns hundratals användbara på:
     Klockan – Tid
     Tallinjer olika graderingar
     All geometri
   Alla typer av diagram
     Flera Gausskurvor för jämförelser
   All koordinatsystemmatte
     Alla funktioner

     Kalkylblad

     Trigonometri
     Integraler
För mätningar, beräkningar, konstruktioner ….
Träna linjal, gradskiva, passare, vinkelhake …
Alla arbetsblad kan naturligtvis visas med projektor

    
Med Projektor i klassrummet
Färgval före visning  om annat än svart på vitt
Visa av dig valda uppgifter en och en
Växla mellan uppgift och facit
Back / Framåt fungerar
Förklara vald uppgift ge följduppgift med annat svar
Gå igenom nödvändiga grunder med "16 snabba" på momentet
Introducera nytt moment
Repetera gammalt moment
Sammanfatta ett moment

A
llt som innehåller bilder kan naturligtvis visas

 

”Huvudräkning” d.v.s. Räkning utan miniräknare
Valbart ett, flera eller alla räknesätt
Valbart gör själv eller använd DOP:s färdiga förslag
 ”Fram- och baklänges” med naturliga och / eller negativa heltal.  Alla nivåer Låg till Gy.
Med snabbslumpningen kan du  även till eleverna välja huvudräkningsövningar på t.ex.:
     Procent
     Promille
     ppm
     Förändringsfaktor
     Tal med bråkstreck
     Tal med decimalkomma
     Tal i grund- / tio- potensform
     Tal med heltalsexponenter
     Tal med rationella exponenter
     Tal med rottecken
     Tiologaritmer
Uppgifter med ovanstående blandat

Tillbaka till startsidan

Övrig hjälp i DOP:
 

Olika diagramtyper (8 st) bl.a. för Demo
     Rita / demonstrera med av DOP förvalda värden
     Rita / demonstrera med dina egna värden
     Gör bilder till egna dokument
     Valfri storlek millimeternoggrannhet vid utskrift
     Gör arbetsblad för utskrift (eller visning)
     Gör tomma Diagram för skalindelning
     Samband procent och en sektors gradtal
     För avläsningar, mätningar, beräkningar, …
  
Kraftfull lärarhjälp  vid all statistikundervisning


Begär ekvation
med dina önskade rötter grad 2-5
 

Begär funktionen till graf efter dina val av:
     Nollställe(n)
     Går genom punkten / punkterna
     Lutning i viss punkt
     Önskade max och eller min
     Ovanstånde gäller grad 1 – 3
 

All koordinatsystemsmatte
     Demonstrera med datorn eller gör utskrifter
     Rita / Visa de tio vanligaste graferna
     Max fem lika/olika samtidigt
     Valfritt max 5 tangenter per graf
     Jämför polynomfunktioner av olika gradtal
     Förklara sambandet nollställen / ekvationslösning
     Förklara linjär, kvadratisk och exponentiell förändring
     Förklara grafisk lösning av olikheter
     Förklara grafisk lösning av ekvationssystem
     Gör arbetsblad för utskrift (eller visning)
     Gör bilder till dina egna dokument
        i valfri storlek millimeternoggrannhet
   Gör tomma för elevkonstruktioner valfri gradering
 

Enhetscirkel för Demo eller Arbetsblad
 
Demonstrera med datorn eller gör utskrifter
   Förklara vinklar över 360 grader        
   Förklara vinklar mindre än 0 grader         
   Trigonometridefinitioner 
   Varför oändligt många lösningar till ekvationer?
   Samband mellan grader och radianer
   Motivera trigonometriska samband
   Gör tomma för elevkonstruktioner

Kalkylblad

  Självinstruerande eller för Demo
  I 30 steg från grunden till
   egen kassabok, egen budget,
  en valutaomvandlare,
  en värdetabell för en funktion
 

Skriv komplicerade uttryck
   t.ex. innehållande:
     Exponenter
     Index
     Bråk med bråkstreck (flera ”våningar”)
     Kvadratrottecken
     Tredje- Fjärde- … roten ur
     Alla (o)likhetstecken  
     Ungefärlikamedtecken
     Plusminustecken
     Summatecken
     Derivatatecken bin och biss
     Integraltecken
     Belopptecken
     Oändligetstecken
     Limesuttryck
     Alla geometrisymboler
     Grekiska bokstäverna   Alla fysikformler
     Alla kemiformler  
     Ekvationssystem klammer för två ekvationer
     Ekvationssystem klammer för tre ekvationer
     Utskriftsexempel på hemsidan
 
Rita triangel eller rektangel
på papper eller för Demo
med ALLA tänkbara mått och beteckningar
 

Lathundar allt på en sida
Skriv data för något i raden
Klicka på VISA så fylls hela raden i
Exempel:
km,  svenska mil,  engelska mil, sjömil
m/s,   km/h,   mph,   knop
Tecken  ASC-nr  kod binärt
Tal,  kvadrat,  rot,  log,  ln,
grader,  radianer,  radianer med pi
Celsius,Farenheit, Kelvin,
cm,  tum,  fot,  aln,  yard,
Beräkna tredje resistorn vid parallellkoppling
Vinkel i grader,  sin,  cos,  tan,  cot
Vinkel i rad,  sin,  cos,  tan,  cot


Övriga ämnens matematik
   Detta är nygammalt moment (Nr 65)  i  DOPmatematik

   BIOLOGI
  
BMI, Rattfylla-Lättöl-Promille, ...

   DATAKUNSKAP
 
  1. Binära tal finns på Momentet 61

     2. Allmänbildning om
        Dataminne, Vad är bit?, Byte?,
        Begreppen Kilobyte (KB), MB, GB, TB, PB, EB , ...
        Hur fungerar ett enkelt minne i princip?
        ASC-kod, ...

     3. ASC-tabell
          finns i Lathundar i menyn "Välkommen"   

 

   4.  Kalkylblad är eget moment i DOP (Mom 38)


    Fysik är nu eget moment Nr66
       Densitet,
       El, Resistans, Ohms lag, Kopplingar
       Beräkna den tredje vid parallellkoppling
          (se Lathundarna)
       Effektlagen, Säkringar
       Avogadros tal, Droppe i havet, ...
       Astronomi, Ljusår, AE, Ljushastighet, Stjärnavstånd,
       Radioaktivitet, Halveringstid,...    
       Isaac Newton, Likformig rörelse, Kraft, acceleration, sträcka, ...
       Kraftparallellogram, Rita krafter o resultant


Övrigt:
Du har en windowsdator (gammal eller ny)
Du kan nu även ha MAC (se länk på hemsidan)
Eleverna kan ha allt som kan ta emot det format
du på skrivaren väljer vid utskrift (t.ex. pdf).

Priset oförändrat löjligt lågt år efter år.