Hjälpen till läraren i DOP                             

 

Tillbaka till startsidan

1 Om hjälpen i DOP

2 Gör många uppgifter av samma typ

3 Gör Diagnos, / Läxuppgifter / Läxförhör /  Test / Prov ...

4 Dina valda uppgifter kan skrivas ut på många olika sätt

5 Facit kan skrivas ut på många olika sätt

6 Spara  /  Hämta  dina egna gjorda val av uppgifter

7 Gör B-, C- ...versioner / omprov till dina prov

8 Uppgifterna i DOP - Välj på många olika sätt

9 Ändra dina gjorda val av uppgifter

10 Ändra text i en DOP-uppgift eller gör en helt egen

11 Skicka DOP-material till frånvarande elever

12 Uppgifterna har osynliga "sökmärken"

13 Uppgifternas svårighetsgradering - Betygsnivå ?

14 Matematiska förmågorna enligt skolverket

15 Snabbslumpningen i DOP

16 Hjälp elever med brister i förkunskaperna

17 En elev har missat ett helt moment

18 Elev som "hatar" matematik

19 Understimulerade elever

20 Mer om layoutmenyn inför utskrift / visning

 

 

 

 

 

 

 

21 Visa DOP-material med projektor

22 Introducera / Sammanfatta ett moment

23 "16 snabba" för repetition, variation ...

24 Demonstrationer / Avläsningar i klassrummet

25 Snabbhjälp vid akuta frågor i klassrummet

26 Visa grafer med kända koefficienter

27 Begär koefficienter till önskade grafer

28 Många grafer i samma koordinatsystem

29 Visa graferna  /  Rita dem på papper

30 Begär koefficienter till ekvationer med önskade lösningar

31 Visa  /  Rita tredimensionellt rätblock med "tillbehör"

32 Visa  /  Rita triangel med "tillbehör"

33 Visa  /  Rita stapelgram med dina önskade data

34 Visa  /  Rita stolpdiagram med dina önskade data

35 Visa  /  Rita histogram med dina önskade data

36 Visa  /  Rita linjediagram med dina önskade data

37 Visa  /  Rita plottningsdiagram med dina önskade data

38 Visa  /  Rita cirkeldiagram med dina önskade data

39 Visa  /  Rita stambladsdiagram med dina önskade data

40 Visa  /  Rita Lådagram med dina önskade data

41 Visa  /  Rita enhetscirkel med dina önskade "tillbehör"

42 Huvudräkning eller med papper och penna ALLA nivåer

43  DOP som fortbildning för lärare

44 Historien om DOPmatematik

45 Vad många frågat om  :>)

46 Skriv Formler Ma,  Fy, Ke, ...